• اهم عملکرد جامع شورای اسلامی شهر و شهرداری سردرود (دوره چهارم)

    📒اهم عملکرد جامع شورای اسلامی شهر و شهرداری سردرود (دوره چهارم) (عمرانی و سرمایه گذاری ،فرهنگی و ورزشی و بهداشت و درمان و … ) 🖋(تهیه و تنظیم: نظری-روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سردرود) دانلود فایل پاورپوینت دانلود کنیدOMRAN

    ادامه خبر