• تمامی خدمات و امورات قبلی اداره برق سردرود تا شش ماه آینده به این اداره برگردانده خواهد شد

    طی جلسه ای با حضور مهندس فتاح مدیر توزیع برق شهرستان تبریز: 🔹تمامی خدمات و امورات قبلی اداره برق سردرود تا شش ماه آینده به این اداره برگردانده خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری سردرود ، جلسه ای  بمنظور بررسی مشکلات توزیع برق شهر سردرود در مورخه ۹۶/۵/۱۷ در اطاق جلسات این شهردار با حضور مهندس فتاح مدیریت توزیع برق شهرستان تبریز و  مسئولین اداره برق اندیشه و سردرود ، ریاست و اعضای شورای اسلامی و همچنین مهندس حاجی زاده شهردار سردرود و معاونت عمرانی و دیگر مدعوین برگزار گردید. در این جلسه پس از بحث و بررسی

    ادامه خبر