• اجرای عملیات عمرانی احداث اطاق جلسات شورای اسلامی شهر سردرود توسط اکیپ امانی شهرداری سردرود

    به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سردرود ، عملیات عمرانی احداث اطاق جلسات شورای شهر سردرود از حدود یک ماه پیش توسط شهرداری سردرود آغاز گردیده که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد عملیات اجرایی آن توسط اکیپ امانی اداره عمران و اجرایی شهرداری به اتمام رسیده است. قابل ذکر است ساختمان شورای اسلامی شهر واقع در طبقه دوم ساختمان اداری شماره ۲ شهرداری واقع گردیده است.

    ادامه خبر