• به مناسبت هفت مهر روز آتش نشانی و ایمنی: حضور شورا در محل ساختمان آتش نشانی

    به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سردرود حضور مبصر رییس شورا و بهلولی نائب رئیس شورای سردرود در محل آتش نشانی شهرداری سردرود و گفتگو با آتش نشانان و همچنین  جمالیان مسئول آتش نشانی شهرداری سردرود در آخر این بازدید نیز به رسم یادبود از آتش نشانان غیور شهرداری تجلیل بعمل آمد.  

    ادامه خبر