• به استناد تبصره یک بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معابر عمومی ممنوع می باشد.

    حاج آقا حسینی مسئول کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی سردرود در جلسه ی کمیسیون خدمات شهری با جمعی از اصناف و کسبه سردرود مطرح نمود: 🔻 به استناد تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها #ممنوع بوده و شهرداری با جدیت با متخلفین برخورد خواهد نمود. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سردرود کمیسیون خدمات شهری شورا ظهر امروز جلسه ای با اصناف و کسبه شهر سردرود در خصوص مشکلات سد معبر در شهر برگزار نمود. این جلسه با حضور حاج آقا حسینی مسئول کمیسیون خدمات شهری و عضو

    ادامه خبر