• مبصر رئیس شورای شهر:سردرود به عنوان نگین درخشان در استان شناخته شده است

    مبصر رئیس شورای اسلامی شهر سردرود: سردرود به عنوان نگین درخشان در استان شناخته شده است.   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سردرود آرزو مبصر در جلسه ی تودیع و معارفه شهردار سردرود با تقدیر و تشکر از تک تک اعضای شورای اسلامی شهر که با همت و همدلی برای عمران و آبادانی سردرود تلاش می نمایند افزود خدا را شاکریم که امروز با اتحاد و وحدت توانستیم سکانداری شهرداری را با پنج رای قاطع به ناصر اسماعیل زاده تحویل دهیم. رئیس شورای اسلامی شهر سردرود با تکریم زحمات ارزنده فتح الله زاده شهردار سابق این شهر

    ادامه خبر