مشکل پوشش آنتن دهی خطوط همراه اول در شهر سردرود با پیگیری شورای اسلامی شهر سردرود مرتفع گردید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سردرود طی تماس های و پیگیری های مکرر همشهریان عزیز در خصوص آنتن دهی ضعیف خطوط همراه اول در بعضی از نقاط شهر سردرود , ریاست شورای اسلامی شهر سردرود به همین منظور طی ارسال نامه ای به مرکز مخابرات استان آذربایجانشرقی خواستار حل این مشکل گردید . لذا در همین خصوص اکیپ شرکت مخابرات استان با حضور در این شهر و پیگیری لازم و با عنایت به انجام تغییراتی در شبکه مخابراتی شهر سردرود و طبق بررسی های کارشناسی بعمل آمده مشکل فوق را برطرف نمودند.

2014-02-24-08-36-07

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .