طی حکمی نظری بعنوان رئیس دفتر و مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر سردرود منصوب گردید

طی حکمی از طرف مهندس اصغر آدی بیگ رئیس شورای اسلامی شهر سردرود ، شاهین نظری بعنوان رئیس دفتر و همچنین مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر انتخاب و معرفی گردید.

مهندس آدی بیگ با اعلام اینکه روابط عمومی‌ها  پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند افزود ارتباط هرچه بیشتر روابط عمومی‌ با مردم  امری در تبیین خدمات نظام و انعکاس عملکرد شورای اسلامی شهر سردرود عنوان کرد و گفت: روابط عمومی‌ها قلب تپنده هر سازمانی هستند.این مسئول با اشاره به در پیش بودن  روز نهم شوراها که مقرر گردیده طی مراسمی مغازه هایی که در خیابان اصلی در جهت آزادسازی این خیابان توافق گردیده تخریب گردد لزوم همکاری و تعامل سازنده روابط عمومی‌ این شورا در انعکاس برنامه و عملکرد شورای شهر را در این روز تاکید کرد و گفت: روز نهم اردیبهشت فرصتی مناسب برای انعکاس خدمات شورای اسلامی شهر سردرود به مردم است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان تبریز در بخشی دیگر از سخنان خود روابط عمومی‌ها را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان عنوان کرد و گفت: مسئول روابط عمومی شورای اسلامی به وظایف کاری خود واقف هست لذا از این‌رو انتظار می‌رود باتوجه به سوابق کاری ایشان  نهایت همکاری در این خصوص را داشته باشند.

قابل ذکر است نظری بیش از این بمدت دو سال بعنوان مسئول روابط عمومی شهرداری سردرود مشغول بخدمت بود.

12

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .