کمیسیون توافقات شورای اسلامی شهر سردرود با تلاش های شبانه روزی سعی بر تملک خیابان اصلی و القلندیس می باشند

کمیسیون توافقات شورای اسلامی شهر سردرود با اهتمام و تلاش های شبانه روزی خود سعی بر تملک و مسیر گشایی خیابان اصلی و القلندیس و … می باشد. به نقل از رئیس شورای اسلامی شهر سردرود کمیسیون توافقات شورا که برگرفته از 6 نفر از خبرگان محلی شهر سردرود می باشد در چند ماه گذشته نزدیک به 12 مغاره در خیابان اصلی توافق نموده که در اسرع وقت پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخریب آنها اقدام خواهد گردید. 

65444

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .