بزودی اولین شماره نشریه داخلی شورای اسلامی شهر سردرود چاپ خواهد گردید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سردرود , اولین شماره از نشریه داخلی شورای اسلامی شهر سردرود توسط کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سردرود و زیر نظر سرکار خانم فرشباف و آقای دهقانپور و اعضای کمیسیون فرهنگی چاپ خواهد گردید.

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .