سردرود شهر گلها؛ زیبایی های پاییزی شهر سردرود +تصاویر

شهر سردرود و پارک مره خونی آن به دلیل قرار گرفتن در دره رود زینجناب همواره از زیبایی های طبیعی بسیاری برخوردار بوده است که این زیبایی ها موجب جذب توریسم به این منطقه شده است.

به گزارش آناج، شهر سردرود و پارک مره خونی آن به دلیل قرار گرفتن در دره رود زینجناب همواره از زیبایی های طبیعی بسیاری برخوردار بوده است که این زیبایی ها موجب جذب توریسم به این منطقه شده است.

دشت ها و کوهستان های اطراف این شهر تصاویر زیبایی را آفریده است که موجب آرامش روح و روان است. با آغاز فصل پاییز با کاشت گلهای فصلی در سطح شهر زیبایی خاصی به این منطقه داده است.

وجود پارک جنگلی مره خونی نیز در اطراف این شهر و فضای سبز وسیعی که در آن وجود دارد بر زیبایی های این شهر افزوده است.

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .