با پیگیری های شورای اسلامی سردرود آغاز عملیات عمرانی و خاکبرداری پروژه چمن مصنوعی سردرود

با پیگیری های ریاست و اعضای شورای اسلامی سردرود و دیگر مسئولین شهری آغاز عملیات عمرانی و خاکبرداری پروژه چمن مصنوعی سردرود

 

Print Friendly

دیدگاه ها مسدود شده اند .