برگزاری جلسه با موضوع حضور مداوم پلیس راهور راهنمایی و رانندگی در دفتر شورای شهر

برگزاری جلسه با موضوع حضور مداوم پلیس راهور راهنمایی و رانندگی در شهر سردرود در جهت ایجاد نظم و انظباط ترافیکی و حل مشکلات موجود در این خصوص (دفتر شورای اسلامی شهر سردرود ۹۵/۱۱/۲۵)

 

Print Friendly

دیدگاه ها مسدود شده اند .