گزارش تصویری – اجرای فاز جدید کارهای عملیاتی پل خروجی تقاطع غیر همسطح شهر سردرود

گزارش تصویری – با پیگیری های مکرر شورای اسلامی و شهرداری سردرود اجرای فاز جدید کارهای عملیاتی پل خروجی تقاطع غیر همسطح شهر سردرود

 

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .