احداث و آغاز عملیات اجرایی ساختمان جدید مرکز بهداشت شهر سردرود

گزارش تصویری از احداث و آغاز عملیات اجرایی ساختمان جدید مرکز بهداشت شهر سردرود در زمین اهدایی توسط شورای اسلامی شهر سردرود واقع در خیابان ورزش

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .