پاکسازی محدوده ای از مسیر رودخانه سردرود توسط فعالان محیط زیست سردرود

پاکسازی محدوده ای از مسیر رودخانه سردرود توسط فعالان محیط زیست سردرود با همکاری کانون موسی بن جعفر (ع) سردرود و همچنین پاکبانان زحمتکش و عوامل اجرایی شهرداری سردرود و همچنین حضور بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر سردرود


Print Friendly

دیدگاه ها مسدود شده اند .