اهم عملکرد جامع شورای اسلامی شهر و شهرداری سردرود (دوره چهارم)

📒اهم عملکرد جامع شورای اسلامی شهر و شهرداری سردرود
(دوره چهارم)
(عمرانی و سرمایه گذاری ،فرهنگی و ورزشی و بهداشت و درمان و … )
🖋(تهیه و تنظیم: نظری-روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سردرود)

دانلود فایل پاورپوینت

دانلود کنیدOMRAN

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .