جلسه اعضای شورای اسلامی شهر سردرود با مسئولین آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز

جلسه اعضای شورای اسلامی شهر سردرود با مسئولین آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز در خصوص  بررسی مسائل و مشکلات مدارس سطح شهر سردرود

Print Friendly

دیدگاه ها مسدود شده اند .