مشكل خدمات دهي اداره برق سردرود مرتفع گرديد

به گزارش روابه گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر سردرود ، با توجه به مراجعه همشهريان مبني بر خدمات دهي اداره برق منطقه انديشه به شهروندان سردرود و نارضايتي همشهريان عزيزاز موضوع فوق ، شوراي اسلامي شهر سردرود طي مكاتبه اي كه قبلا در اين مورد با اداره برق شهرستان تبريز انجام داد توانست مشكل خدمات دهي اين شهر را حل تا مراجعه كنندگان محترم از اين پس در اداره برق شهر سردرود نسبت به خدمات دهي برق اقدام نمايند.

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .