جلسه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سردرود با مسئول اداره ورزش و جوانان این شهر

جلسه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سردرود با مسئول اداره ورزش و جوانان این شهر و همچنین مسئولین هیئات های ورزشی سردرود در جهت بررسی مشکلات موجود در هیئات های ورزشی ورزشی شهر

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .