گزارش تصویری از اولین جلسه مشترک هیات امنا مساجد و مدیران مدارس سردرود توسط کمیسیون فرهنگی شورای شهر

گزارش تصویری از اولین جلسه مشترک هیات امنا مساجد و مدیران مدارس سردرود توسط کمیسیون فرهنگی شورای شهر و با حضور اعضای شورای اسلامی سردرود به میزبانی مدرسه شهید ندیم سردرود برگزار گردید.۹۶/۱۱/۱۷

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .