مجید شیخ عظیمی بعنوان مشاور و رییس کارگروه آموزش و مدارس شورای اسلامی شهر سردرود انتصاب گردید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سردرود طی حکمی از طرف عبدالمحمدپور رییس شورای اسلامی شهر سردرود ٬  حاج مجید شیخ عظیمی بعنوان مشاور و رییس کارگروه آموزش و مدارس شورای اسلامی شهر سردرود انتصاب گردید.


Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .