کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری توسط عبدالمحمدپور رئیس شورای اسلامی شهر سردرود در باغ خاطرات این شهر

کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری توسط جمعی از عکاسان ،اعضای گروه نواندیشان سردرود و حامیان محیط زیست و همچنین عبدالمحمدپور رئیس شورای اسلامی شهر سردرود در باغ خاطرات این شهر

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .