شورای سردرود طی جلسه ای از خیرین ورزش یار این شهر در جهت احداث چمن مصنوعی شماره ۲ سردرود تجلیل بعمل آورد

شورای اسلامی شهر سردرود طی جلسه ای از خیرین ورزش یار این شهر در جهت احداث چمن مصنوعی شماره ۲ سردرود تجلیل بعمل آورد

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .