به استناد تبصره یک بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معابر عمومی ممنوع می باشد.

حاج آقا حسینی مسئول کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی سردرود در جلسه ی کمیسیون خدمات شهری با جمعی از اصناف و کسبه سردرود مطرح نمود:
🔻 به استناد تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها #ممنوع بوده و شهرداری با جدیت با متخلفین برخورد خواهد نمود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سردرود کمیسیون خدمات شهری شورا ظهر امروز جلسه ای با اصناف و کسبه شهر سردرود در خصوص مشکلات سد معبر در شهر برگزار نمود.

این جلسه با حضور حاج آقا حسینی مسئول کمیسیون خدمات شهری و عضو شورای اسلامی شهر سردرود ، نماینده کلانتری ۲۴ سردرود، جمالیان مسئول اداره خدمات شهری شهرداری، ندیم دبیر کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ و دیگر اصناف و کسبه و معتمدین شهر برگزار شد.
در این جلسه حاج آقا حسینی خواستار رعایت و عدم سد معبر توسط شهروندان و اصناف و کسبه محترم شهر گردید و خاطرنشان کرد به استناد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها سد معبر و اشغال معابر عمومی ممنوع بوده و شهرداری نیز با قاطعیت با متخلفین برخورد لازم را معمول خواهد نمود.

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .