اطلاعيه

بدينوسيله به اطلاع عموم شهروندان شهر ولايتمدار سردرود مي رساند ، تمامي اخبار ، مصاحبه ها و مقالات شوراي اسلامي و شهرداري سردرود فقط در پورتال رسمي شوراي اسلامي به آدرس www.shoraye-sardroud.ir و پورتال شهرداري سردرودwww.shahrdari-sardroud.ir توسط روابط عمومي شوراي اسلامي و شهرداري درج گرديده و مورد تائيد مي باشد ، لذا مطالب و اخبار كه خارج از اين سايت به عناوين اعضاي شورا و شهرداري و … فعاليت و اطلاع رساني مي نمايند غير قانوني بوده و قابل پيگرد از طريق واحد امور حقوقي مي باشند .
روابط عمومي شورا و شهرداري سردرود

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .