جلسه بررسی طرح جامع شهری سردرود برگزار گردید

جلسه بررسی طرح جامع شهری سردرود با حضور اعضای شورای اسلامی ، سرپرست شهرداری و مشاور طرح جامع در اطاق جلسات شورای اسلامی سردرود برگزار گردید.

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .