جلسه بررسي تملك اراضي محدوده تقاطع غير همسطح خروجي سردرود در فرمانداري تبريز

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي و شهرداري سردرود جلسه رسيدگي و بررسي به روند كارهاي اجرايي پل خروجي سردرود با رياست معاون محترم برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري تبريز ،نمايندگان ومسئولين  اداره راه و شهرسازي ، نمايندهشهرداري منطقه 7 تبريز و رييس شوراي اسلامي و شهردار سردرود در فرمانداري تبريز برگزار گرديد. در اين جلسه طرفين در خصوص مسائل تملك واقع در محدوده شهرداري تبريز جهت اجراي فاز دوم عمليات پل خروجي سردرود تبادل افكار و بحث و بررسي نمودند.

در اين جلسه طرح راست گرد ارائه شده توسط مشاور  پروژه مذكور مورد تائيد و موافقت اعضاي جلسه قرار گرفت. همچنين در اين جلسه مقرر گرديد شهرداري محترم منطقه 7 تبريز با مشاركت شهرداري سردرود در اولويت اول ظرف مدت حداكثر دو هفته نسبت به تملك اراضي متعلق به اصغري نژاد اقدام و در اختيار اداره كل راه و شهرشسازي استان قرار دهد تا انشالله هر چه سريعتر با همت و همكاري شهرداري تبريز و اداره راه و شهرسازي و همچنين شهرداري سردرود ،  همشهريان عزيز سردرودي شاهد تملك املاك واقع در مسير پل خروجي شهر سردرود و آغاز عمليات فاز 2 اين پروژه بزرگ باشند.

 

1

 

2

 

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .