اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرسردرود دوره چهارم انتخاب و معرفی گردیدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سردرود با تائیدات خداوند متعال روز چهارشنبه مورخه93/6/5 طی اعلام قبلی جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر سردرود (سال دوم) با حضور اعضای محترم برگزار و افراد ذیل با اکثریت آراء تشكيل و معرفی گردیدند.

1- جناب آقای اصغر آدی بیگ (رئیس شورای اسلامی شهر سردرود)

2-جناب آقای قلی رحیمی (نائب رئیس شورای اسلامی شهر سردرود)

3-جناب آقای یونس آدی بیگ (خزانه دار شورا)

4-جناب آقای جواد آدی بیگ (دبیر اول شورا)

5-سرکار خانم ناهیده فرشباف خلیلی (دبیر دوم شورا)

 

تاریخ خبر:93/6/6   کد خبر:014  ساعت درج خبر:9:45 صبح

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .