مكاتبه شهردار سردرود در خصوص معدوم سازي سگ ها ولگرد در سطح شهر

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر سردورد ، مهندس جواد حاجي زاده طي نامه اي به مدير كل محترم امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجانشرقي در خصوص معدوم سازي سگ هاي ولگرد كه اين شهرداري را با مشكلات عديده اي مواجه كرده است مكاتبه نمود.

قابل ذكر است با توجه به اينكه شهر سردرود بدليل وجود غذاخوريهاي متعدد و موقعيت شهر كه در كنار كوهها و باغها و راستاها واقع گرديده است مملو از سگهاي بلاصاحب و ولگرد مي باشد كه اكثر آنها به شهروندان در تاريكي شبها و صبحهاي زود حمله ور و باعث نارضايتي و اعتراض همشهريان شده است. لذا با توجه به اينكه استفاده از سم و گلوله از سوي مراجع ذيصلاح ممنوع گرديده است و در همين خصوص جهت زنده گيري هر قلاده سگ مبلغ يك ميليون و دويست و هشتاد هزار ريال براي شهرداري مطالبه مي نمايند كه بار مالي فراواني تحميل شهرداريها مي گردد و همچنين شركت مذكور  بدليل كمبود فضاي نگهداري روزانه بصورت اضطراري قادر به زنده گيري دو الي سه قلاده سگ مي باشد.

 

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .