بازدید اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهر سردرود در خصوص پیگیری های شورا در جهت اعتراض به طرح جامع شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سردرود اعضای محترم کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی گروه چند نفری ضمن بازدید از شهر سردرود جلسه ای در اطاق جلسات شهرداری سردرود برگزار نمودند .
گزارشی از روند مراحل بررسی و تصویب طرح جامع سردرود

با عنایت به قرارداد اداره راه و شهرسازی توسط مهندسین مشاور راژان آب زاگرس و تهیه طرح جامع برای شهر سردرود و همچنین برگزاری جلسات متعدد در کارگروه استان و بررسی آن که جهت بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردیده بود  مقرر گردید اعضاء محترم کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور بررسی طرح جامع پیشنهادی و بازدید از سطح شهر در روز چهارشنبه مورخه ۲۳/۷/۹۳ در شهر سردرود راس ساعت ۱۵ جلسه ای با حضور تمام اعضاء و ریاست محترم شورای اسلامی و شهردار محترم سردرود جهت بررسی طرح جامع در محل اطاق جلسات شهرداری برگزار و ابتداء مشاور طرح توضیحاتی اجمالی در خصوص شهر و سوابق و طرح پیشنهادی به اعضاء محترم ارائه و سپس اعضاء نیز نقطه نظرات خود را اعلام و سپس ریاست محترم شورای اسلامی مهندس اصغر آدی بیگ با انتقاد از حریم و محدوده پیشنهادی برای شهر سردرود و همچنین آلاینده های موجود در اطراف شهر توضیحاتی ارائه و در نهایت شهردار محترم , مهندس حاجی زاده در خصوص تجدید نظر در محدوده و حریم پیشنهادی و اصلاح آن , همچنین ارائه و تعریف منابع پایدار جهت تامین اعتماد مردم و نیازهای آینده شهری خواستار گردیدند که پس از اتمام جلسه اعضاء محترم از نقاط مختلف شهر از جمله پارک مره خونی , آثار باستانی شهر و … بازدید و مقرر گردید طرح پیشنهادی مجددا در دفتر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گیرد.

 

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .