انعقاد و مبادله قرارداد سرمایه گذاری پروژه های بزرگ تابلو فرش ایران و صدف

گزارش تصویری از انعقاد و مبادله قرارداد سرمایه گذاری پروژه های بزرگ مجتمع تجاری , خدمات و رفاهی تابلو فرش ایران و همچنین مجتمع تجاری و خدماتی صدف

 

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .