حمید بهلولی سردرود (نایب رئیس شورای شهر سردرود)

حمید بهلولی سردرودی

 

تحصیلات:

کارشناس ارشد فیزیک اتم مولکولی

سوابق اجرایی:
نائب رئیس شورای اسلامی شهر سردرود(دوره پنجم)
عضو شورای اسلامی شهر سردرود (دوره پنجم)
مدرس دانشگاه
فعال حوزه عمرانی و صنعتی
فعال فرهنگی
عضو هیئت موسس مجمع فارع التحصیلان نو اندیش سردرود

عضو علی البدل شورای اسلامی دوره چهارم شهر سردرود

Print Friendly, PDF & Email