مهندس قلی رحیمی (نایب رئیس شورای شهر سردرود)

rahime

 

سوابق مدیریتی واجرایی :

نائب ریس شورای اسلامی شهر سردرود

معاون اداری و مالی سازمان میادین شهرداری کلانشهر تبریز

مدیر اسبق نواحی خدمات شهری شهرداری تبریز

مدیر اسبق  کارگاههای امانی شهرداری تبریز

معاون اسبق خدمات شهری شهرداری منطقه ۵

مدیر اسبق مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری منطقه ۳

مدیر اسبق امور اداری شهرداری منطقه ۲

 

Print Friendly