مهندس اصغر آدی بیگ (رئیس شورای شهر سردرود)

مهندس اصغر آدی بیگ

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس عمران و سازه

سوابق مدیریتی واجرایی :

 • عضو نظام مهندسی استان
 • عضو شورای اسلامی شهر سردرود در دوره سوم و چهارم
 • رئیس فعلی شورای اسلامی شهر سردرود
 • نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان تبریز
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

مسئولیت های همزمان:

 • مدیرکل اداره فنی مهندسی و ایمنی و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
 • مدیر سابق پیمان و نظارت شهرداری کلانشهر تبریز
 • مدیر سابق اداره امور مناطق معاونت فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز
 • عضو کمیته فنی معاونت فنی و عمران
 • عضو کمیته فنی و بازرگانی معاونت فنی و عمرانی
 • عضو کمیته تخصصی آسفالت شهرداری کلانشهر تبریز
 • عضو کمیته تخصصی بتن شهرداری کلانشهر تبریز
 • عضو کمیته فنی سازمان عمران
 • عضو هیات عالی معاونت فنی و عمرانی
 • رئیس کمیته فنی و بازرگانی معاونت حمل و نقل و ترافیک
 • رئیس کمیته ویژه ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
 • عضو کمیته کارشناسی ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
 • عضو کارگروه نظارت شورای فنی استان

سوابق پژوهشی :

– بررسی رفتار لرزه ای سیستم قاب های مهاربند شورون زانویی

– مقایسه پارامترهای لرزه ای سیستم قاب های مهاربند

– اهمیت بهسازی و مناسب سازی معابر شهری از دیدگاه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز

Print Friendly